Zöldhulladékok gyűjtése

Miskolcon és vonzáskörzetének 36 településén bevezetésre került a házhoz menő zöldhulladékgyűjtés is. A zöldhulladékot kizárólag a MiReHuKöz Nonprofit Kft. logójával ellátott ZÖLDHULLADÉK GYŰJTŐZSÁK feliratú zsákokban szállítjuk el, illetve az új kommunális hulladékgyűjtő edények (szürke színű) osztásával párhuzamosan lehetőség nyílik majd ZÖLDMATRICA igénylésével a korábbi - lakos tulajdonában lévő - edények zöldhulladék gyűjtésre való használatára.
 
A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a ZÖLDHULLADÉK feliratú gyűjtőzsák térítésmentesen áll a lakosság részére.
 
Az első gyűjtéshez szükséges zsákokat a megszokott módon a postaládákba helyezik el a MiReHuKöz Nonprofit Kft. munkatársai. További zsákok kérhetők majd a gyűjtést végző gépjármű személyzetétől, a miskolci hulladékudvarokban, valamint a MiReHuKöz Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatain szintén térítésmentesen.
 
A zsákokba, illetve gyűjtőedénybe helyezhető falevél, ágnyesedék, vágott fű, gyom, stb. A közterületet nem szennyező módon a nagyobb méretű faágak legfeljebb 2 cm átmérőig és 1 méter hosszúságúra darabolva, kötegelve helyezhetők el a zsákok mellett.
 
A MiReHuKöz Nonprofit Kft. munkatársai a nem kötegelt ágakat nem szállítják el!
 
Kérjük, ügyeljenek arra, hogy a zsákokba és gyűjtőedényekbe kizárólag zöldhulladék kerüljön! Amennyiben munkatársaink a zöldhulladékos zsákokban és edényekben háztartási vagy egyéb nem odavaló anyagot találnak, akkor azokat nem szállítják el.
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a zöldhulladék elszállítását kéthetente végezzük. Kérjük, a megtelt zsákokat és edényeket a gyűjtési időpontoknak megfelelően reggel 7 óráig helyezzék ki az ingatlan elé.
 
A zöldhulladék elszállításának időpontjairól a saját településük nevére kattintva megjelenő aktuális hulladéknaptárból tájékozódhatnak.
 
Házi komposztálás
A „Miskolc és térsége települési szilárdhulladék-kezelési rendszerének továbbfejlesztése” című projekt keretein belül a 2000 fő alatti településeken kiosztásra kerültek a komposztáló edények, melyek lehetővé teszik a háztartásokban keletkező biohulladékok környezetbarát módon történő gyűjtését és a házi komposztálás megvalósulását.
A megnövekedett igényre való tekintettel a MiReHuköz Nonprofit Kft. teljes szolgáltatási területén az ingatlanhasználók a rendelkezésre álló keret erejéig térítésmentesen igényelhetnek házi komposztáló edényt.
 
 
Hulladékudvarok, Hulladéklerakó
A lakosságnak továbbra is lehetősége van a háztartásukban keletkezett zöldhulladékot térítésmentesen elhelyezni a hulladékudvarok egyikében, valamint nagyobb mennyiségű zöldhulladékot – térítési díj ellenében – Hejőpapi Regionális Hulladékkezelő Központban üzemelő Komposztáló telepen is átveszünk.