A szolgáltatás folyamatos – január 1-jétől a MiReHuKöz Nonprofit Kft. a hulladékgazdálkodási közszolgáltató

Aktualitás dátuma: 
2013. december 21., szombat - 11:15

2012. november 26-án az Országgyűlés elfogadta a hulladékról szóló törvényt, melynek értelmében 2014. január 1-jétől csak olyan többségi állami, vagy önkormányzati tulajdonú nonprofit szervezetek végezhetnek hulladékgazdálkodási közszolgáltatást, amelyek rendelkeznek már az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség által kiadott minősítéssel is. A térség önkormányzatainak a törvény előírásai alapján 2013. december 31. napjáig meg kell kötniük a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására vonatkozó új szerződéseket.

Egy új cég gondolata

Jelenleg az AVE Miskolc Kft. látja el a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatokat a megyeszékhelyen és térségében, mely cégben a város 45 százalék, a többségi tulajdonos AVE Magyarország Kft. pedig 55 százalék tulajdont birtokol. Az AVE Magyarország Kft. korábban az Energie AG Oberösterreich leányvállalata volt, majd ez év novemberétől a cseh EP Industries tulajdonába került. A tulajdonosváltást követően a cégnek működnek leányvállalatai még Csehországban, Szlovákiában, Romániában, Ukrajnában és Moldáviában hazánkon kívül.

A hulladéktörvény által előírt jogszabályi változások miatt a Miskolc Holding Zrt. már tavaly októberében megkezdte a tárgyalásokat többségi tulajdonossal, többek között nagyobb önkormányzati beleszólást szerettek volna elérni. Nem véletlenül, hiszen júliustól csak az állam, az önkormányzati, illetve többségi önkormányzati tulajdonú cég végezheti a szemétszállítással kapcsolatos szolgáltatásokat hazánkban. Miskolcon viszont az önkormányzatnak csak 45 százaléka volt a szemétszállító cégben.

Az előzetes tárgyalások alapján a többségi tulajdonos AVE Magyarország Kft. nem ment bele abba, hogy nagyobb üzletrészt biztosítson a városnak. Az önkormányzat ezért úgy gondolta, a tárgyalások elhúzódása veszélyeztetheti a szemétszállítást, illetve a tervezett fejlesztéseket, köztük a szelektív hulladékgyűjtés kiterjesztését is, éppen ezért a város három alternatívát vázolt fel. Vagy elfogadják a többségi tulajdonos álláspontját, vagy megvásárolják az 55 százalékos többségi tulajdonrészt, vagy új céget alapítanak. Az első kettőt elvetették, a megvásárlást azért, mert nincs rá forrása a városnak, illetve a hulladéktörvény alapján a közszolgáltató cégek más hulladékgazdálkodási tevékenységet nem végezhetnek, így az AVE Miskolcban meglévő kapacitások jelentős része kihasználatlan maradt volna. Így végső megoldásként az önkormányzatok részére a cégalapítás maradt.

Az új társaság megalapítása

A Hulladéktörvény kötelező felmondást tartalmazó rendelkezéseire tekintettel a hatályos Miskolc Térségi Konzorcium tagönkormányzatai és az AVE Miskolc Kft. között 2008. december 22-én hulladékkezelési közszolgáltatási és üzemeltetési szerződés, valamint a Miskolc Térségi Konzorcium tagönkormányzatai és az AVE Miskolc Kft. között 2012. december 18-án létrejött hulladék begyűjtési, szállítási és szelektív hulladékgyűjtési közszolgáltatási szerződés 2013. július 1. napján felmondásra került. Erre tekintettel a Miskolc Térségi Konzorcium 37 tagönkormányzata, köztük Miskolc Megyei Jogú Város önkormányzata a területén történő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátására létrehozta a Cg.05-09-026023 cégjegyzékszámon bejegyzett MiReHuKöz Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (3518 Miskolc, Erenyő utca 1.). A megalakított új cég törzstőkéje 5 millió forint volt, amelyet a konzorciumi önkormányzatok közösen álltak, ebből Miskolcra lakos szám arányosan 3,6 millió forint jutott. Mindezek alapján megtörténik az új közszolgáltatási szerződés megkötése. Az önkormányzatok kizárólagos tulajdonában álló új gazdasági társasággal történő szerződéskötés közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül valósulhat meg, ugyanis kizárólagos önkormányzati tulajdonban van.

Várható gazdasági hatások

A Hulladéktörvény alapján 2014. január 1. napjától a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása nonprofit keretek között valósul meg. A Miskolc Térségi Konzorcium tagönkormányzatai által létrehozott MiReHuKöz Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság nonprofit társaságként működik. A nonprofit keretek között megvalósuló közszolgáltatás a közfeladat ellátását szolgáló vagyon karbantartását és fejlesztését magasabb szinten képes érvényre juttatni, az önkormányzati tulajdonban álló társaságon keresztüli feladatellátás pedig a közfeladat ellátásához rendelkezésre álló vagyon célhoz kötött működtetését biztosítja a legmagasabb szinten. Fontos azonban kiemelni, hogy a Hulladéktörvény közszolgáltatási díjra vonatkozó rendelkezései, és a Hulladéktörvényt a 2013-as év folyamán módosító 2013. évi CXXV. törvény egyúttal keretek közé is szorítják a közfeladat ellátásának ellenértékéül szolgáló hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj mértékét, mivel a díj a rezsicsökkentéssel kapcsolatos szabályozás körében törvényi szinten maximalizálásra került. 2014. december 31-ig a jelenleg hatályos szabályozás alapján, az egyes természetes személy ingatlanhasználók részére kiállított számlában meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve az alapdíjat) nem haladhatja meg a 2012. április 14. napján alkalmazott díj legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt összegének 90 százalékát.

Szolgáltatások

Az új önkormányzati szolgáltató megjelenésével a szolgáltatás színvonala nem fog változni, a lakosság számára jelenleg is elérhető szolgáltatások, mint a szelektív hulladékgyűjtés, lomtalanítás, karácsonyfagyűjtés, a hulladékudvarok díjmentes használata, a jövő évben is ugyanúgy megmaradnak. A többlethulladékok gyűjtésére még jelenleg használt piros zsákok 2014. január 31-ig elszállításra kerülnek, azt követően már csak az új közszolgáltató által rendszeresített fehér zsák vehető igénybe a többlethulladékok ártalmatlanítására. Zsákokat a cég központjában, illetve terveik szerint több üzlethálózat boltjaiban fogják értékesíteni.

Miskolc városában a gyűjtési napok nem változnak, viszont az év eleji átállás során előfordulhatnak csúszások, eltérések a jelenlegi gyűjtési rendhez viszonyítva, melyeket a MiReHuKöz Nonprofit Kft. minden esetben orvosolni fog, de ehhez kérik a tisztelt lakosság megértését, türelmét is. Bárminemű kérdés, észrevétel esetén kollégáik rendelkezésükre állnak az alábbi elérhetőségeken:

MiReHuKöz Nonprofit Kft.

3518 Miskolc, Erenyő út 1.
Levelezési cím: 3510 Miskolc, Pf.: 509
Telefon: 46/200-179
Telefax: 46/516-346
E-mail: info@mirehukoz.hu
Web: www.mirehukoz.hu