Szelektív hulladékgyűjtés

A hulladékhegyek csökkentésének egyik lehetősége a szelektív hulladékgyűjtés, mely a számunkra már feleslegessé, használhatatlanná vált hulladékoktól segít bennünket környezetbarát módon megválni.

Gyűjtőszigetek Miskolcon »

Üveghulladék gyűjtőpontok vidéken »

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés »

Zöldhulladékok gyűjtése »

A szelektív hulladékgyűjtés az újrafeldolgozás, a recycling első lépése. Ennek során a lakosság aktív közreműködésével, anyag szerint szétválogatva gyűjtik a hulladékokat. A szelektíven gyűjtött hulladék mennyiségének növelésével a másodlagosan felhasználható anyagok mennyisége is nő. A másodlagos nyersanyagok újrahasznosításával megkímélhetők az elsődleges nyersanyagok, azaz a természeti erőforrások.

A hulladéknak, mint másodnyersanyagnak a feldolgozóiparba, a gazdaság vérkeringésébe való visszajuttatásából komoly környezeti előnyök származnak. A veszélyes alkotók elkülönített kezelésével a települési szilárd hulladék által okozott környezetterhelés nagymértékben csökken. Kevesebb hulladék kerül lerakásra és jelentősen csökken a gyártás energiaigénye is.

A szelektív hulladékgyűjtési rendszer több elemből épül fel, mely magába foglalja a gyűjtőszigeteket, a házhoz menő gyűjtést, a zöldhulladékok gyűjtését, a lomtalanítást, a veszélyes hulladékok gyűjtését, valamint az újrahasználati központokat is.

Fontos az elkülönített hulladékgyűjtésre ösztönzés és szemléletformálás, hiszen közös cél környezetünk megőrzése. Ehhez jelentősen hozzájárul a „Miskolc és térsége települési szilárdhulladék-kezelési rendszerének továbbfejlesztése” című projekt, melynek keretein belül megvalósul a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés és a zöldhulladék gyűjtése.