Számlázási információk

TISZTELT ÜGYFELÜNK!

A hatékony, fenntartható és átlátható hulladékgazdálkodás érdekében a jövőben az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság végzi a közszolgáltatási díj számlázását és a díjak beszedését.

Ez miért előnyös?

  • rezsicsökkentés eredményeinek megőrzése,
  • változatlan árak mellett, magasabb színvonalú hulladékszállítási szolgáltatás,
  • átláthatóság, fenntarthatóság, megbízhatóság.

Kell-e valamit tennem?

A jogszabályi előírások alapján meghatározott adatkezelési szabályok szerint a közszolgáltatónál nyilvántartott adatait, eltérő rendelkezésének hiányában változatlan formában kezeljük tovább, amely 2016. évben a meglévő közszolgáltatói ügyfélszolgálatok teljes körű bevonásával biztosított.

  • Ha korábban „sárga csekken" fizettem a közszolgáltatási díjat, akkor a számla automatikusan ennek megfelelően került kiállításra.
  • Ha csoportos beszedési megbízással fizettem korábban, akkor a csoportos beszedést kezelő bank automatikusan módosítja a csoportos beszedési megbízás kedvezményezettjének adatait az első díjleemelés időpontjáig. Amennyiben ezzel nem ért egyet, kérjük tájékoztatónk kézhezvételétől számított 8 napon belül bankjánál eljárni és saját hatáskörben a díjfizetési módot megváltoztatni a közszolgáltató ügyfélszolgálatának megfelelő tájékoztatása mellett.
  • Ha bankszámláról állandó átutalással fizettem korábban, akkor a számlavezető banknál kell kérnem az átutalás két adatának (a kedvezményezett nevének és számlaszámának) módosítását, vagy a bank online felületén azt magam módosítom. (adatok: Nemzeti Hulladékgazdálkodás Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. bankszámlaszáma: HU47 10300002-10654068-49021082)

A számlázás megindulásával tájékoztatjuk:

  1. Aki havi számlát kapott eddig, az most az elmaradás miatt 1-1 db havi számlát kap április és május hónapokról (különböző fizetési határidőkkel) és a továbbiakban ismételten havi számlát fog kézhez kapni.
  2. Aki két havi számlát kapott eddig, az most a változás miatt tört számlát kap, mely egy hónapról (április) fog szólni, ezek után a továbbiakban viszont visszaáll az eredeti állapot a két havi számlázásra.
  3. Aki negyedévi számlát kapott eddig az a továbbiakban is negyedévente fog számlát kézhez kapni.

Felhívjuk a gazdálkodó szervezetek figyelmét, hogy az NHKV Zrt. számlázásának megindulásával a közszolgáltatás ellátása továbbra is folyamatos, a számlák fizetési határideje nem változik. Amennyiben a törvényi rendelkezés mellett igényli a közszolgáltatási szerződés módosítását a díjbeszedés változása miatt, kérjük keresse a közszolgáltatóját.

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a közszolgáltató ügyfélszolgálatán szerdai napon 8.00-20.00 óráig tartó személyes ügyintézésre kizárólag a József Attila út 53. szám alatti ügyfélszolgálaton van lehetőség.

Amennyiben az ingatlanra vonatkozóan bármiféle változás következik, be úgy 8 napon belül társaságunkhoz írásban (3501 Miskolc, Pf. 509.; Fax: 46/200-177; info@mirehukoz.hu) bejelenteni szíveskedjen!

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton is köszönjük segítő együttműködését. Bízunk abban, hogy a hulladékgazdálkodási rendszert érintő átalakítások mielőbb az Ön számára is érzékelhető minőségbeli javulást fognak eredményezni. Kérdés esetén forduljon bizalommal az NHKV Zrt. munkatársaihoz, valamint a közszolgáltató eddig megszokott ügyfélszolgálataihoz.