MiReHuKöz Nonprofit Kft.

A MiReHuKöz Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, azaz rövidített elnevezéssel, a MiReHuKöz Nonprofit Kft. 2013. augusztus 1-jén alakult. Főtevékenysége a 3821'8 TEÁOR számmal ellátott „nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása".

A társaság alapításának célja

  • a települési szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatási feladatok ellátása Miskolc térségében nonprofit tevékenység keretében – települési hulladék begyűjtése, szállítása, és azok hulladékkezelők részére való átadása
  • a miskolci regionális hulladékgazdálkodási program megvalósítása
  • a települési szilárdhulladék-kezelési rendszer továbbfejlesztése

A cégvezetés filozófiája

„ Ha egy embernek utcaseprő a munkája, akkor úgy seperjen utakat, ahogy Michelangelo festett, ahogy Beethoven komponált, vagy ahogy Shakespeare írt verseket. Olyan jól seperje az utakat, hogy a mennynek és a földnek minden lakója megálljon egy percre s azt mondja, ím, itt élt egy nagyszerű utcaseprő, aki jól végezte a munkáját.”

Martin Luther King

A MiReHuKöz Nonprofit Kft. küldetése

A hulladék emberi tevékenység eredményeként jön létre, és mint ilyen, a keletkező probléma megoldása, kezelése, szintén emberi tevékenységgel valósítható meg.

A hulladékgazdálkodási tevékenység során próbáljuk megelőzni a hulladék keletkezését, csökkenteni a keletkezett hulladék mennyiségét, törekszünk annak minél nagyobb arányú hasznosítására. Feladatunk a fennmaradó mennyiség megsemmisítése, megfelelő kezelése, illetve ártalmatlanítása.

Nagyon fontos számunkra a szelektivitás, a hulladék hasznosításának növelése. Elérni kívánjuk, hogy Miskolc régiójában mind a lakosság, mind a gazdasági szereplők számára átlátható, rendezett, hosszú távon kiszámítható, folyamatos és hatékony legyen a szelektív hulladékgyűjtés, -feldolgozás, -hasznosítás.

2014. január 1-jétől a MiReHuKöz Nonprofit Kft. a hulladékgazdálkodási közszolgáltató –
a részletek »

Alapadatok

A cég elnevezése: MiReHuKöz Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.
Székhely: 3518 Miskolc, Erenyő u. 1.
Központi ügyintézés helye: 3527 Miskolc, József Attila u. 53.

Telephelyek:
3521 Miskolc, Bogáncs u., Hrsz.: 0156/22.
3527 Miskolc, József A. u. 65., Hrsz.: 4752/3.

3533 Miskolc, Lorántffy Zs. u., Hrsz.: 33783/3        
Fióktelep:
3594 Hejőpapi, Hrsz.: 073/6 (Hejőpapi Regionális Hulladéklerakó)

Cégjegyzékszám: 05-09-026023
Adószám: 24676658-2-05
Cím: 3518 Miskolc, Erenyő u. 1.
Levelezési cím: 3510 Miskolc, Pf.: 509.
Bankszámlaszám: 10918001-00000044-94720002
KSH azonosító: 24676658-3821-572-05
KÜJ: 103165710
KTJ: 102431484