Megvalósuló fejlesztés

Jelen projekt célja, hogy bővülhessen a házhoz menő gyűjtés a Konzorcium családi házas övezeteiben. E feladat ellátásához, illetve a meglévő házhoz menő szelektív hulladékgyűjtő logisztika tehermentesítéséhez két tömörítőlapos felépítményű gyűjtő jármű beszerzése szükséges. Az OHÜ pályázata 100 százalékos, önrész nélküli, vissza nem térítendő 74 és fél millió forintos támogatást biztosított a MiReHuKöz Nonprofit Kft. számára, melyből beszerzésre kerültek a hiányzó járművek.

A 2014. áprilisában beszerzésre kerülő gyűjtő járművek lehetővé teszik a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bővítését a térség családi házas övezeteiben, és a csomagolási hulladékok hatékonyabb gyűjtését is a cég régiós szolgáltatási területén. Az új gyűjtési kapacitással körülbelül további 10000 ingatlan vonható be a két járművel, mely nagyjából 30000 lakos elérését jelentené. Az átlagosan begyűjtött szelektív hulladék mennyisége kb. 500 tonna/év lesz. A begyűjtésre kerülő hulladékok a Miskolc, József Attila út 65. alatt található válogatóműbe, illetve Hejőpapi Regionális Hulladékkezelő Központban kerülnek utóválogatásra, ahol a válogatás és az ezt követő bálázás megfelelő személyzettel és gépparkkal biztosított. A válogatott bálázott haszonanyagok értékesítésre kerülnek. A beruházás megvalósításával és üzemeltetésével 6 új munkahely létesül. A gépjármű beszerzési projekt zárására a megkötött Támogatási Szerződés alapján 2014. április 30-ig kerül sor.