Közérdekű adatok

A MiReHuKöz Nonprofit Kft. vezetése alapvető kötelezettségének tartja, hogy a jogszabályokban rögzített előírásoknak eleget téve hozzáférhetővé tegye a tevékenységével, működésével kapcsolatos közérdekű, közcélú adatokat.

Általános közzétételi kötelezettségek » 
(A 2011. évi CXII. tv. 1. sz. mellékletében és más vonatkozó jogszabályokban előírtak szerint)

Közérdekű adat megismerése iránt bárki – bármely természetes, jogi vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kérelmet nyújthat be a MiReHuKöz Nonprofit Kft.-hez. A kérelem benyújtása szóban, írásban, illetve elektronikus úton történhet.

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat »

Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítéséről szóló szabályzat »

Tevékenységeinket a jogszabályok által előírt engedélyek, dokumentumok és közszolgáltatási tervek szerint végezzük.

ENGEDÉLYEK, MINŐSÍTŐ OKIRATOK, TANÚSÍTVÁNYOK »

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT »

SZERVEZETI STRUKTÚRA, FELADAT-ÉS HATÁSKÖRMEGOSZTÁSOK, KÖZÉRDEKŰ ADATOK, INFORMÁCIÓK, ELÉRHETŐSÉGEK » (feltöltés alatt)

ALVÁLLALKOZÓI ADATOK »