Komposztáló telep

A háztartásokban, illetve gazdaságokban keletkező zöldhulladékot (biológiailag lebomló növényi eredetű hulladékot) kezelni kell. Családi házas övezetben a zöldhulladékot száradás után, de néha nyersen is elégetik, elégették, ezzel nagymértékben szennyezve környezetünket. Ezért társaságunk arra törekszik, hogy a lakosok a biológiailag lebomló növényi eredetű hulladékot külön gyűjtsék. Erre a célra a kisebb településeken komposztáló edények kerültek kiosztásra, valamint a nagyobb településeken bevezettük a házhoz menő, zsákos rendszerű zöldhulladék gyűjtést (november 15-ig). A lakosságnak a nagyobb mennyiségű zöldhulladék elhelyezésére - térítési díj ellenében - a Hejőpapi 073/6. helyrajzi számon üzemelő komposztáló telepen is van lehetőség. Továbbá a telephelyre a gazdasági társaságok is - térítési díj ellenében - beszállíthatják a telephelyeiken képződő zöldhulladékot.

Komposztáló telep elérhetősége: 3594 Hejőpapi 073/6 hrsz.

Nyitvatartás:

Hétfő – Péntek: 06:00 – 20:00
Szombat: Zárva
Vasárnap és ünnepnapokon: Zárva

Átvételi díjak:

37 Konzorciumi tagönkormányzat közigazgatási területéről történő beszállítás esetén: 7108 Ft/t + Áfa

Külső önkormányzatok közigazgatási területéről történő beszállítás esetén: 7108 Ft/t + Áfa

Egyéb önkormányzatok közigazgatási területről történő beszállítás esetén: 14343 Ft/t + Áfa

Igénybevétel feltételei:

A zöldhulladék beszállításakor a lakos köteles a lakcímkártyáját és a személyi igazolványát a hulladék átvevőnek bemutatni, valamint igazolni, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a közszolgáltató részére megfizette.

Az igazolványok és a befizetés bizonyítására szolgáló dokumentumok hiányában az átvételt a hatályos jogszabályok előírásai értelmében meg kell tagadnunk!

Átadható biológiailag lebomló hulladékok fajtája, mennyisége:

A komposztáló telepre beszállítható zöldhulladékok falevelet, ágnyesedékeket, vágott füveket, gyomokat tartalmazhatnak. A komposztáló telepen átadható zöldhulladékok mennyisége negyedévente 240 kg/háztartás.

A keletkező komposzt hasznosításának lehetőségei, várható környezeti és gazdasági hatások:

• A zöldhulladék a komposztálás révén hasznos anyaggá válik, amely humuszban gazdag feldúsított szerves anyag.  Ezt visszajuttatva a talajba növeli annak tápanyag tartalmát. Tehát elősegítjük a természetes anyagcsere körforgását, és visszaszoríthatjuk a kemikáliák (műtrágyák) használatát.

• A külön gyűjtött zöldhulladék nem kerül a kommunális hulladék közé, így csökkenthető a kommunális hulladéklerakóba kerülő hulladék mennyisége, ezáltal is növelhető annak élettartama.

• A zöldhulladék gyűjtése és komposztálása révén megszűnik annak égetése, így a lakókörnyezetnek és magának a környezetnek csökken a terhelése.

A káros környezeti hatások megelőzésének céljából a komposztáló telep megfelelő műszaki védelemmel lett ellátva.