Iparfejlesztési pályázat

Az OHÜ főfeladatként részfinanszírozást biztosít a hazai hulladékok hasznosításához, melyhez kapcsolódóan társadalmi tudatformálási, valamint iparfejlesztési feladatokat is ellát. Az OHÜ első OHU-IFPR-2013-001 számú iparfejlesztési pályázatát 2013. december 23-án nyitotta meg 1,9 milliárd forintos forrással. 

Az első pályázatra amelyre összesen 80 pályázat érkezett be, a pályázók valamivel több, mint 4,4 milliárd forintos igényt nyújtottak be az OHÜ részére, ez a rendelkezésre álló forrás 2,32-szerese. A pályázók több, mint fele – a MiReHuKöz Nkft-hez hasonlóan - közszolgáltató volt, akik a szelektív hulladékgyűjtési rendszereik fejlesztéséhez nyerhettek kedvező feltételek mellett támogatást.

Az iparfejlesztési pályázaton jelenleg rendelkezésre álló forrás 1,9 milliárd forint, melyből 1 milliárd forintot a Kormány hagyott jóvá az OHÜ részére még 2013. decemberében. A keret fennmaradó részét az NGM hagyta jóvá az OHÜ 2012-ben fel nem használt forrásából, melyet az OHÜ 2013. évi forrásából egészített ki.

A pályázható keret fedezetét a termékdíj bevétel teremtette meg, mely 2012-ben nettó 57 milliárd, bruttó 72 milliárd forintot tett ki. Ebből a forrásból a Kormány 2012-ben bruttó 13,52 milliárd forintot hagyott jóvá az OHÜ részére szakmai feladatai ellátására, valamint további 1,2 milliárd forintot működési költségei fedezésére.

Az Iparfejlesztési Pályázatról bővebb információk a http://www.szelektivinfo.hu/iparfejlesztes honlapon érhetők el.