Hulladéklerakó üzemeltetése

Hejőpapi 073/6. helyrajzi számon üzemelő Regionális Hulladékkezelő Központban történő hulladékátvételt megelőzően a beszállításkor a hulladék birtokosának igazolnia kell, hogy a beszállításra kerülő hulladék a hulladéklerakón, annak engedélyében előírt feltételeknek megfelel.

Hulladéklerakó elérhetősége: 3594 Hejőpapi 073/6 hrsz.

Nyitvatartás:

Hétfő – Péntek: 06:00 – 20:00
Szombat: Zárva
Vasárnap és ünnepnapokon: Zárva

Az átvételi díjakról ide kattintva tájékozódhatnak.

 

Az üzemeltető a hulladék átvételekor (beléptetésekor) a következő ellenőrzési, nyilvántartási feladatokat látja el:

 • ellenőrzi a nem sorozatos, egyedi beszállítók esetén, hogy a beszállított hulladék típusa és minősítése megfelel-e az előírásoknak, és engedélyei alapján ártalmatlanítható-e a lerakón, azonosítható-e a beszállítási dokumentumok alapján ennek minősége és mennyisége,
 • a hulladék beérkezésekor, vagy ha ez nem lehetséges (zárt felépítményű jármű), a hulladék ártalmatlanítási helyén az üzemeltetőnek szemrevételezéssel meggyőződik arról, hogy a beszállított hulladék a lerakóban az engedélyek alapján ártalmatlanítható-e. Ha szemrevételezéssel a beszállított hulladék összetétele nem állapítható meg, reprezentatív mintavétel szükséges.
 • számítógépes nyilvántartást vezet a lerakott hulladék mennyiségéről és jellemzőiről, melynek minimálisan az alábbi adatokat tartalmazza:
 • a hulladék eredete, fajtája,
 • a termelő, birtokos megnevezése, címe,
 • átvevő megnevezése, címe,
 • beszállítási időpont,
 • a hulladék súlya,
 • egyéb körülmények.
 • a hulladéklerakó üzemeltetője a hulladéklerakón fogadott egyes szállítmányok átvételekor minden esetben írásos átvételi elismervényt ad,
 • ha a hulladéklerakó üzemeltetője egy adott hulladékszállítmányt, vagy annak részét nem veszi át, akkor a visszautasításról haladéktalanul értesíti az illetékes Környezetvédelmi Felügyelőséget.

 

Amennyiben a szállítmány a hulladéklerakón elhelyezhető, a szállító jármű az ürítő helyre megy.

A jármű az ürítést követően lehajt a lerakó térről. Ezt követően a kilépő járművek 5 km/h sebességgel keresztülhajtanak a mérleghez. A gépjármű feláll a hídmérlegre. Az informatikai programban a mérlegkezelő eltárolja a mért súlyt, nyomtatja a mérlegjegyet (a gépjármű belépő súlyát már a rendszer megmérte a beléptetéskor).

Ha az idegen jármű készpénzfizetős, akkor a mért nettó súly, valamint a behozott hulladék EWC kódja alapján a rendszer kinyomtatja a készpénzfizetési számlát.

Miután a számlát kiegyenlítette az idegen jármű tulajdonosa, vezetője, vagy ha átutalással fizet, a kezelő egy paranccsal lezárja a műveletet. Ezután a kezelő engedélyezi a gépjármű kilépését, utasítja a járművezetőt a kilépésre.

Ezt követően a kilépő járművek kényszerpályán 5 km/h sebességgel keresztülhajtanak a klórmészoldattal feltöltött kerékfertőtlenítő tálcán, majd elhagyják a telephelyet.