Fogyasztók tájékoztatása a rezsicsökkentés megvalósulásáról

Aktualitás dátuma: 
2014. április 14., hétfő - 14:00

Tisztelt Ügyfelünk!

A MiReHuKöz Nonprofit Kft. tájékoztatja a Tisztelt Fogyasztókat, hogy a 2013. évi. LIV. tv. (rezsitörvény) és a 2012. évi CLXXXV. tv. (hulladékról szóló törvény) rendelkezéseinek megfelelően az alkalmazott díjak tekintetében a természetes személy ingatlanhasználók – rezsicsökkentésre jogosultak köre – részére a minimum 10 %-os csökkentést végrehajtotta. Ennek megfelelően a számlán zöld mezőben feltüntetett rezsicsökkentés eredményeként jelentkező megtakarítás összege a 10%-os mértéket meghaladja.

Számlával kapcsolatos egyéb információk

A számla kiegyenlítésének módja történhet személyesen az ügyfélszolgálati irodánkban; egyedi banki átutalással (kérjük a banki átutalás esetén hivatkozzon a Vevő (fizető) azonosítóra, vagy a számla sorszámára); csoportos beszedési megbízással (Megbízást adhat közvetlenül a számláját vezető banknál, a MiReHuKöz Nonprofit Kft. egyedi banki azonosítója megjelölésével: A24676658, illetve az Ön vevő azonosítójának megadásával.)

A gyorsabb és pontosabb ügyintézés érdekében kérjük a számlán szereplő felhasználó azonosító számra hivatkozni szíveskedjen!

Az ingatlanhasználó a számlát, a feltüntetett teljesítés időpontjában az azzal megegyező fizetési határidőre köteles kiegyenlíteni. Tájékoztatjuk, hogy késedelmes fizetés esetén a közszolgáltató által felszámítható kamat mértéke a Ptk.-ban meghatározott kamatmérték. A kamaton túl ügykezelési költséget számíthatunk fel! A közszolgáltatás díját tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az ingatlanhasználó a közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. A kifogásra, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a közszolgáltató válaszolni köteles.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználót terhelő díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtható köztartozásnak minősül: A 2012. évi. CLXXXV. tv. 52. §. alapján, a díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a közszolgáltatónak az ingatlanhasználót fel kell szólítani díjfizetési kötelezettsége teljesítésére, amely felszólításnak tartalmaznia kell az arra vonatkozó figyelmeztetést is, hogy a tartozás nem fizetés esetén adók módjára behajtható. A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék megfizetésének esedékességét követő 45. nap elteltével a közszolgáltató – a felszólítás megtörténtének igazolása mellett – a díjhátralék adók módjára történő behajtását a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál kezdeményezi

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos ügyeit Ügyfélszolgálatunk segítségével ügyfélfogadási időben elintézheti, ahol lehetőség van készpénzes befizetésre, számlainformációval kapcsolatos ügyintézésre, egyenlegegyeztetésre, többlet hulladék elszállítására szolgáló zsák vásárlására, megrendeléssel, szállítással, adatváltozássalkapcsolatos bejelentésre.

Amennyiben az ingatlanra vonatkozóan bármiféle változás következik, be úgy 8 napon belül társaságunkhoz írásban (3510 Miskolc, Pf.: 509.; Fax: 46/200-177; info@mirehukoz.hu) bejelenteni szíveskedjen!