Engedélyek, minősítő okiratok, tanúsítványok

Tevékenységeinket a jogszabályok által előírt engedélyek, dokumentumok és közszolgáltatási tervek szerint végezzük.

 

Megfelelőségi vélemény

Megfelelőségi vélemény »

Tanúsítvány

Tanúsítvány »

Minősítési engedély

Minősítési engedély »

Nem veszélyes hulladékok szállítási engedélye

Hulladékgazdálkodási engedély nem veszélyes hulladékok országos szállítása »

2. módosítás »

3.módosítás »

4. módosítás »

5. módosítás »

6. módosítás »

Tájékoztatás »

Veszélyes hulladékok gyűjtési és szállítási engedélye

Veszélyes hulladékok gyűjtésére és szállítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély »

Módosítás »

Hulladékudvar – Bogáncs utca

Nem veszélyes hulladékok gyűjtésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély 17770-11_2013. »

Veszélyes hulladékok gyűjtésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély 17770-12_2013. »

Hulladékudvar – József A. út

Nem veszélyes hulladékok gyűjtésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély 17768-11_2013. »

Veszélyes hulladékok gyűjtésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély 17768-12_2013. »

Hulladékudvar – Lórántffy Zs. utca

Nem veszélyes hulladékok gyűjtésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély 17769-11_2013. »

Veszélyes hulladékok gyűjtésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély 17769-12_2013. »

Átrakóállomás – József A. út

Nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély 17944-7_2013. »

Válogató csarnok – József A. út

Nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély 17945-8_2013. »

Módosítás »

Bálázó – Hejőpapi

Nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély »

Komposztáló – Hejőpapi

Komposztálásra vonatkozó 17037-16/2015. sz. egységes környezethasználati engedély »

Komposztálásra vonatkozó 17037-16/2015. sz. egységes környezethasználati engedély módosítása »

Hulladéklerakó – Hejőpapi

Hejőpapi 073_6 hrsz. alatti területen üzemelő nemveszélyeshulladék-lerakóra vonatkozó BO/16/367-3/2016. számú egységes környezethasználati engedély »

Tüzelőanyag-előállító (RDF) üzem – Hejőpapi

Tüzelőanyag-előállító (RDF) üzem 958-4/2015. számú egységes környezethasználati engedélye »

Módosítás »

Módosítás 2 »

Javítás »

Vízjogi engedélyek

Hejőpapi regionális hulladéklerakó csapadékviz és szennyvízelvezetés vízjogi üzemeltetési engedélye 1267-9_2014 »

Hejőpapi regionális hulladéklerakó figyelőkutak vízjogi üzemeltetési engedélye 1265-8_2014 »

Hejőpapi regionális hulladéklerakó vízellátás vízi létesítményeinek vízjogi üzemeltetési engedélye 1266-9_2014 »

Hejőpapi regionális hulladéklerakó csapadékviz és szennyvízelvezetés vízjogi üzemeltetési engedélye 21923-7_2005 »

Hejőpapi regionális hulladéklerakó csapadékviz és szennyvízelvezetés vízjogi üzemeltetési engedély módosítása 10358-4_2011 »

Hejőpapi regionális hulladéklerakó figyelőkutak vízjogi üzemeltetési engedélye 7901-1_2006 »

Hejőpapi regionális hulladéklerakó vízellátás vízi létesítményeinek vízjogi üzemeltetési engedélye 7904-1_2005 »

Hejőpapi regionális hulladéklerakó vízellátás vízi létesítményeinek vízjogi üzemeltetési engedély módosítása 1266-9_2014 »

Hejőpapi, külterület 073/6 hrsz.-ú ingatlanon tervezett fúrt kút - vízjogi létesítési engedélye 2410-13_2014 »

Kezelési díjak

2013_12_18_XX_1.sz. határozat a települési szilárd hulladék kezelési díjak elfogadásáról a Hejőpapi I. lerakó tekintetében 2014. évre »

2014_12_17_XXII_8.sz. határozat a települési szilárd hulladék kelezési díjak elfogadásáról a Hejőpapi I. lerakó tekintetében a 2015. évre »

Egyéb

Használatban lévő gépjárművek listája »